Anlægsgartner, Roskilde, Stenløse, Sjælland

Produkter

Ukrudtsbrænding

Ukrudtsbrænding eller termisk ukrudtsbekæmpelse er en mere og mere anvendt form for miljørigtig ukrudtsbekæmpelse.   

Vi bekæmper uønsket ukrudt med brænding på kansten, fortove og grusstier. Vores maskine til formålet er en såkaldt dobbelt kantstensbrænder monteret på en Carraro Superpark 4400. 

For at opnå en tilfredsstillende effekt brændes med ca. 3 ugers mellemrum. 

 Kontakt os på tlf. 48 18 08 05 eller mobil 41 29 22 10