Anlægsgartner, Roskilde, Stenløse, Sjælland

Produkter

Styning

Styning er en beskæringsform der bruges mest på gamle træer. Styning er en meget kraftig tilbageskæring af træet. Ikke alle træarter tåler dette. Lind, Platan, Pil og Poppel hører til de arter som tåler styning bedst. 

Styning foretages normalt fra lift, da man ikke ønsker at påføre træet flere sår end nødvendigt. Sår er meget nemme at påføre træet ved klatring med sporer under beskæringsarbejdet. Sporer er end del af klatreudstyret der anvendes ved træklatring. Dygtige topkappere kan klatre unden sporer, idet de kan klatre på tove eller hænge i dem.

De steder hvor vi har plads til at bruge lift bruges dette ved styningsopgaver.

 Kontakt os på tlf. 48 18 08 05 eller mobil 41 29 22 10