Anlægsgartner, Roskilde, Stenløse, Sjælland

Velkommen til Knardrupgaard

 

Landbruget på Knardrupgaard: Salg af miniwraps og hø

Knardrupgaard drives i dag som en ren planteavlsejendom. Til ejendommen hører 117 ha. heraf 103 ha. agerjord og resten som skov, vildtremiser, søer, vandløb og veje.

Jorden dyrkes med traditionelle afgrøder, maltbyg, hvede, havre, raps. Engene er lagt ud med græsblanding til heste. På engene produceres kvalitetshø som afsættes direkte fra gården, primært til hestefolk. 

 

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/Knardrup.cshtml)